FDT säljer affärsområdet Squid

FDT har efter en strategisk översyn av verksamheten beslutat att avyttra affärsområdet Squid – ett butiksdatasystem som i första hand inriktar sig mot dagligvaruhandel, fashion och fast food. FDT är ett helägt dotterbolag till ELON Group AB publ. Köpare av verksamheten är Göran Johansson som fram till nu varit affärsområdeschef för Squid inom FDT. Försäljningen innebär att FDT kan fortsätta att fokusera på sin kärnverksamhet och utveckla sina lösningar gentemot detaljhandeln och Squid kan utvecklas i en positiv riktning på egen hand.

Under hösten har affärsområdet Squid lagts i ett separat bolag och det nya bolaget kommer att heta Squid Plus AB och VD och ägare till bolaget blir Göran Johansson.

Om du kör Squid idag och har frågor om hur detta berör dig, kontakta då Operativ chef/Säljchef  på FDT- Katarina Hökfors katarina.hokfors@fdt.se Tfn 0920-24 33 44


Comments are closed.